Met het maken van kaarten en posters wil ik mensen op een positieve manier inspireren en bewegen.

En door het versturen van een kaart of het ophangen van een poster in je huis, kun je ook weer anderen inspireren en bewegen…

De kaarten “Dingen die je graag wil doen als je op/in …. bent” worden op toeristische plekken verkocht om kinderen en volwassen te helpen de leuke plekken te vinden. De posters worden als aandenken mee naar huis genomen.

Ook kunnen kaarten interactief worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld in een woonwijk voor en door bewoners; “ Dingen die je wil zien, doen en beleven in…”. Dit om op een vernieuwende manier te peilen wat er leeft in de wijk, waar bewoners behoefte aan hebben en om binding te creëren.

Of in een organisatie om gezamenlijk dingen te benoemen die belangrijk zijn, waar je als organisatie voor staat. “ Dingen die wij belangrijk vinden in onze manier van werken” of “ Dingen die wij willen uitdragen als …”.

Heb je een winkel en wil je de kaarten van OpDreef gaan verkopen? Of weet je een plek waar de kaarten van OpDreef zouden passen?
Wil je als welzijnsorganisatie op een vernieuwende manier peilen wat er leeft in de wijk?
Wil je als organisatie interactief een kaart creëren met medewerkers, of het managementteam?

Bel of mail me gerust.